6.03.2009

mysqldump ile trigger ve function backup


mysqldump ile bir veritabani yedegini aldigimizda sadece create, drop ve insert statementlarinin yedeklerini aliriz aslinda.
Veritabanimizda kullandigimiz functionlar ve triggerlarin yedekleri alinmaz. Function ve trigger'larin yedekleri icin

mysqldump ile birlikte --triggers ve --routines kullanmamiz gerekir.
Orn:

mysqldump --routines -uroot -p db_adi > dosya_adi.sql