13.03.2009

edge MAC-based packet forwarding

websphere application sunucuları load balance yaparken, "edge"'in MAC-based packet forwarding özelligini kullanıyorsanız;

linux sunucular için loopback ip' si tanımlamanız gerekiyor. Bu işlemi,

#ifconfig lo:1 cluster_adress netmask 255.255.255.255 up

yaptıktan belli bir süre sonra (yaklaşık 2.5 saat) sunucu cluster ipsini kendi ipsi gibi kullanmaya başlıyarak tüm yükü edge'i devre dışı bırakarak kendi üzerine alıyor.

Bu sorunu ortadan kaldırmak için;

vi /etc/sysctl.conf
#added for edge
net.ipv4.conf.all.arp_ignore=3
net.ipv4.conf.all.arp_announce=2

#/sbin/ip addr add cluster_adress/32 scope host dev lo