2.03.2009

Apache de Directory Listing'i kapamakBir web sunucusunun Directory Listing'e izin vermesi cok ciddi guvenlik zaafiyetlerine sebep olabilir.
Web Server olarak Apache kullanan bir Linux sunucu uzerinde sunulan bir vhostu listing'e kapamak icin sunu yapmamiz gerekiyor.
root olarak (SuSE sistemlerde) /etc/apache2/vhosts.d/hostunadi.vhost ya da conf dosyasini acip
Options All Indexes MultiViews seklinde olan satirdaki "Indexes" kelimesini kaldirmak ve apache yi /etc/init.d/apache2 restart (SuSE sistemlerde rcapache2 restart, Redhat Sistemlerde service httpd restart )
yeniden baslatmak yeterli.