29.05.2009

Redhat sisteme yeni disk nasil eklenir

Öncelikle sistem üzerindeki mevcut disk bilgilerini alalım.

[root@yusuf-redhat-deneme ~]# fdisk -l

Disk /dev/sda: 16.1 GB, 16106127360 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1958 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 13 104391 83 Linux
/dev/sda2 14 1958 15623212+ 8e Linux LVM

#Sistem'de 1 adet 16Gb scsi disk var. Diskin scsi oludugunu nereden anladık..
/dev/sda -- scsi disk
/dev/hda -- ide disk

Sunucuyu kapatmak için;
[root@yusuf-redhat-deneme ~]# init 0

Diski bos slota taktıktan sonra sunucuyu açıyoruz.

Yeni taktıgımız diskin sistem tarafından tanındıgına emin olmak için;
[root@yusuf-redhat-deneme ~]# fdisk -l

Disk /dev/sda: 16.1 GB, 16106127360 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1958 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 13 104391 83 Linux
/dev/sda2 14 1958 15623212+ 8e Linux LVM

Disk /dev/sdb: 5368 MB, 5368709120 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 652 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk /dev/sdb doesn't contain a valid partition table

Yeni taktıgımız disk bilgisi /dev/sdb. Şimdi yeni diskimizi formatlıyoruz.

[root@yusuf-redhat-deneme ~]# fdisk -u /dev/sdb
Karşımıza gelen ekranlardan sırasıyla;

Command (m for help): p

Disk /dev/sdb: 5368 MB, 5368709120 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 652 cylinders, total 10485760 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System

Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First sector (63-10485759, default 63):
Using default value 63
Last sector or +size or +sizeM or +sizeK (63-10485759, default 10485759):
Using default value 10485759

Command (m for help): p

Disk /dev/sdb: 5368 MB, 5368709120 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 652 cylinders, total 10485760 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 63 10485759 5242848+ 83 Linux
Partition 1 does not end on cylinder boundary.

Command (m for help): w
The partition table has been altered!
Seçenekleri ile formatlamayı tamamlayalım

Formatladıgımız disk üzerinde ext3 filesystem'i oluşturalım
[root@yusuf-redhat-deneme ~]# mkfs.ext3 /dev/sdb1

Diski mount etmek için data diye bir dizin yaratalım;
[root@yusuf-redhat-deneme ~]#cd /
[root@yusuf-redhat-deneme ~]#mkdir data

mount işleminin sunucu restart olduktan sonrada aktif olabilmesi için gerekli ayarlamaları yapalım
[root@yusuf-redhat-deneme ~]#vi /etc/fstab

/dev/sdb1 /data ext3 defaults 1 2

Dosyasının içine yukarıdaki satırı ekleyip kaydedelim.

Diskimizi mount edelim;
[root@yusuf-redhat-deneme ~]mount /data

[root@yusuf-redhat-deneme /]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00 14G 3.2G 9.7G 25% /
/dev/sda1 99M 12M 82M 13% /boot
tmpfs 252M 0 252M 0% /dev/shm
/dev/sdb1 5.0G 139M 4.6G 3% /data

Yeni diskimiz kullanıma hazır :)