3.06.2009

Redhat,Public key for "cluster-snmp.x.x.x" is not installed hatasi

Daha onceki yazimda yerel yum repository'si kurmayi anlatmistim.
Bu repository'deki paketlerin sistem icin "Public Key'lerinin" gosterilmesi gerekiyor. Eger bu islemi yapmazsak, yum ile yerel depodan paket kurmamiz mumkun olma ve "Public key for "cluster-snmp.x.x.x" is not installed" seklinde hata aliriz.

Bu sorunun cozumu su sekildedir.

Kurdugumuz repositorynin bagli oldugu klasor icerisinde (ornekte /mnt/iso) RPM-GPG ile baslayan iki dosya vardir.Bu iki dosyayi import edersek bu sorunu da asmis oluruz. Nasil mi?

# rpm --import /mnt/iso/RPM-GPG-KEY*