1.04.2009

SMT nin kullanisli komutlari ve islevleri


KOMUT

İŞLEV

smt-list-products

SMT servisinin desteklediği Ürün listesini gösterir

smt-catalogs

Kataloglanabilecek ya da kataloglanmış ürünlerin tümünü gösterir

smt-catalogs -o

Sadece kataloglanmış ürünlerin tümünü gösterir

smt-catalogs –e

Güncelleme izlenecek yeni ürün girilmesini sağlar. Katalog numarası ile ilgili katalog, a ile tüm ürünler yansılanır

smt-catalogs –d

Güncellemesi artık izlenmeyecek ürünlerin listeden çıkarılmasını sağlar. Katalog numarası ile ilgili kataloğun, a ile tüm ürünlerin yansılanmasından vazgeçilir

smt-list-registrations

SMT sistemine tanıtılmış masaüstü ya da sunucu sistemlerin hepsini listeler.

smt-delete-registration

SMT sistemine tanıtılmış masaüstü ya da sunucu sistemlerin silinmesini sağlar. Kullanımı

smt-delete-registration {Unique ID} şeklindedir.

smt-report

SMT sistemine bağlanan sunucu ve masaüstlerinin lisans sürelerini, kullanım süresi dolmuş lisansları listeler

smt-mirror –d

SMT sistemine kaydedilmiş tüm katalog güncellemelerinin indirilmesini sağlar


Daha fazla bilgi icin:

http://www.novell.com

http://www.novell.com/communities/node/6288/sneakernetting-sles10-sp2-updates-using-subscription-management-tool-smt

http://www.novell.com/communities/node/5922/keep-your-linux-desktops-and-servers-updated-subscription-management-tool-suse-linux-enter